AANMELDEN

2022-2023

                        

Rondleiding

Voor een kennismaking en rondleiding kunt u via 0235316470 of email contact met ons opnemen.

Inschrijven

Wilt u uw zoon of dochter bij ons inschrijven? Dan ontvangen wij graag van u dit aanmeldformulier. Zodra wij dit formulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen kunnen wij beginnen met de aanmelding van uw zoon/dochter.

Voor toelating tot het Praktijkonderwijs gelden landelijke criteria. Er moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aangevraagd worden. Deze TLV wordt aangevraagd door het zorgteam van Praktijkcollege de Schakel.
Zodra wij deze hebben ontvangen voor uw zoon/dochter zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de volgende stap van het aanmeldproces.

Telefoonnummer: 023-5316470