Staking 15 maart

brief ouders staking 15 maart 2019.docx

                                                                                                                             Datum: 6 maart 2019 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Op vrijdag 15 maart gaan veel scholen staken. Dit geldt ook voor onze school. Het bestuur van Kolom ondersteunt de doelstelling van de actie.  

Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor. 
Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is geld nodig voor het hele onderwijs.  

 

Wat betekent de dag staking voor de leerlingen? 

De Schakel is op vrijdag 15 maart dicht. Voor leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer is aan de gemeente doorgegeven dat de school deze dag is gesloten en er geen vervoer nodig is.  

De Onderwijsinspectie controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Deze 

dag staking zal niet tot problemen leiden. 

Wij gaan ervan uit dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van Kolom, 

 

 

Mw. Y. Blijenburg, directeur Praktijkcollege De Schakel 

 

Media
  • staking-300x154