Jaarafsluiting

Haarlem, 4-7-2019

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar loopt bijna ten einde. Om dit jaar af te sluiten gaan wij a.s. woensdag, 10 juli, bowlen van 19.30-21.30 uur met de hele school in de Bison Bowling ! Dit betekent dat de leerlingen die dag les hebben of stage lopen  tot 13.00 uur en op zijn laatst om 19.15 uur bij de bowling aanwezig moeten zijn.

 

Om 21.30 uur zijn we klaar en mogen de leerlingen worden opgehaald, of als u daarmee akkoord gaat, zelfstandig naar huis. Graag uiterlijk dinsdag 9 juli onderstaand strookje inleveren bij de mentor als u daarmee akkoord gaat. Als wij geen strookje hebben dan gaan wij er van uit dat u de leerling komt ophalen.

Vanaf leerjaar 3 mogen alle leerlingen zelfstandig naar huis.

 

Wij hopen op een gezellige afsluiting van het schooljaar!

 

Met vriendelijke groeten namens het hele team van De Schakel,

 

 

Mw. Y. Blijenburg

Directeur

 

 

Bison Bowling, Orionweg 400, 2024TH Haarlem, tel. 023-5410500

 

 

Ik ga er mee akkoord dat mijn zoon/dochter na het bowlen op 10 juli a.s. zelfstandig naar huis gaat.

 

Naam + handtekening : …………………………………………………            ………………………………………………………..

 

 

Ouder/verzorger van : (naam leerling)    …………………………………………………………….

Media
  • bowlen