We gaan weer beginnen

Hieronder de nieuwsbrief die voor de vakantie is meegegeven aan de leerlingen met de informatie voor de start van het schooljaar.
2019 juli nieuwsbrief.docx

Nieuwsbrief

Deze week sluiten we schooljaar 2018-2019 af. Met deze nieuwsbrief kijk ik terug op het afgelopen schooljaar en informeer ik u over de start van het nieuwe schooljaar.

· Onze leerlingen hebben ook dit schooljaar weer aan veel buitenschoolse activiteiten deelgenomen; een dag naar Aken, een bezoek aan Bodyworld in Amsterdam, een schilderworkshop in het Frans Hals museum zijn een aantal voorbeelden van activiteiten dit schooljaar.

· Voor loopbaanbegeleiding zijn de leerlingen bij verschillende bedrijven op bezoek geweest. Ze hebben hier hun eerste stage ervaringen opgedaan.

· Trots zijn we op de stagemarkt die dit schooljaar opnieuw is georganiseerd door en voor leerlingen. De bovenbouwleerlingen hebben tijdens de markt de onderbouwleerlingen verteld over het werk dat zij doen op hun stageplek. Dit jaar waren er veel stagebegeleiders vanuit de bedrijven tijdens de markt op school aanwezig. Wat fijn dat de bedrijven zo betrokken zijn bij onze leerlingen.

· In februari hebben we een fantastisch schoolfeest in De Stalker gevierd.

· Veel basisschoolleerlingen hebben lessen gevolgd op De Schakel en zo kennis gemaakt met onze school. Komend schooljaar starten we met 26 nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar.

· En tot slot zijn we trots op al onze geslaagden. Er zijn weer veel branchegerichte certificaten gehaald voor o.a. VCA, metaal, vorkheftruck, EHBO, schoonmaak in de groothuishouding, werken in de winkel, werken in de keuken. Klasse!

Ook dit schooljaar nemen wij afscheid van een aantal collega’s. Dhr. J. van der Putte gaat zich, na acht jaar op De Schakel te hebben gewerkt, nu volledig op zijn eigen bedrijf richten. Hij gaat dit samen met Mw. S. van Zijl doen, die ruim negen jaar op De Schakel heeft gewerkt. Wij wensen ze met A Small Gang Education veel succes! Dhr. M. Nieuwenhuis heeft een nieuwe uitdaging gevonden binnen het MBO. Op het ROC van Amsterdam gaat hij lesgeven. Bijna dertien jaar hebben wij van zijn kookkunsten en de heerlijke brownies mogen genieten. Onze collega’s worden ontzettend bedankt voor hun inzet al die jaren op De Schakel.

En als er collega’s de school verlaten dan komen er ook weer nieuwe collega’s bij. Mw. B. Dinklo wordt docent LAB/handel en mentor van klas 1A. Mw. L. Huisman wordt docent AVO en mentor van klas 2B.

Mw. E. van Drunen wordt AVO docent en mentor van klas 3A. Mw. N. Hoogerwerf gaat de leerlingen van de interne stage begeleiden. De sollicitatiegesprekken voor een nieuwe kookdocent vinden deze week plaats.

Vanaf maandag 26 augustus is het team van De Schakel weer aanwezig. Deze dag zijn de leerlingen nog vrij. Op 27 augustus komen alle leerlingen van 13.00 tot 14.00 uur op school, zij ontvangen deze dag het jaarrooster, hun lesrooster en de informatiegids. Woensdag 28 augustus hebben de leerlingen tot 13.00 uur een kennismakingsdag. Vanaf donderdag 29 augustus starten de lessen volgens het rooster.

Tijdens de eerste ouderavond op dinsdag 10 september zijn alle ouders van harte welkom om kennis te maken met de mentoren en om te horen wat uw zoon/dochter kan verwachten tijdens het komende schooljaar.

Alle leerlingen en ouders/verzorgers wens ik een heel mooie vakantie toe en we zien elkaar weer bij de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Namens het team van De Schakel,

Mw. Yvonne Blijenburg directeur


Media
  • Praktijkcollege de Schakel 16-10-2018 DUCKRALLY