Wij Staken

                                                                                            Haarlem, 21 januari 2020

 

 

Betreft: Staking 30 en 31 januari a.s.

 

 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari wordt er gestaakt op De Schakel. De school zal deze dagen voor de leerlingen gesloten zijn.
De leerlingen uit de bovenbouw die in de week van de stakingsdagen deelnemen aan het heftruckcertificaat ronden deze cursus wel onder begeleiding van docenten af. Ondanks de staking zijn er collega’s die hierbij aanwezig willen zijn zodat deze leerlingen hun week succesvol kunnen afronden.

 

Het bestuur van Kolom ondersteunt de staking van de scholen.

Onderstaande tekst is van de voorzitter van het College van bestuur van Kolom, mw. S. Spierenburg.

Zoals u wellicht bekend is, hebben de vakbonden het onderwijspersoneel opgeroepen om 30 en 31 januari te gaan staken. Kolom, het schoolbestuur waar de school van uw kind onder valt, steunt samen met nog veel andere schoolbesturen deze staking. Wij, de schoolbesturen, zien dat de spanning in onze scholen oploopt. De lerarentekorten in heel Nederland leiden tot grote werkdruk bij het personeel. Voor leerlingen, uw kinderen, kan het betekenen dat er meer wisseling van personeel is en dat er regelmatiger lessen kunnen uitvallen.

 

Met het geld dat het kabinet in oktober beschikbaar heeft gesteld kunnen we de structurele problemen in ons onderwijs bij lange na niet oplossen. We vragen opnieuw aandacht van het kabinet voor het oplopende lerarentekort en voor meer ruimte in de onderwijstijd.

 

Kolom wil de twee stakingsdagen gebruiken om op de scholen te bespreken welke maatregelen we (nog meer) moeten gaan nemen en welke acties we per specifieke school moeten gaan uitzetten om personeel te vinden, te behouden, en om werkdruk te verminderen. Dit betekent dat de scholen van Kolom die meedoen aan de staking op 30 en 31 januari dicht zullen zijn.

 

Wij begrijpen dat u last ondervindt van ons besluit, maar vertrouwen tegelijkertijd op uw begrip. De laatste maanden hebben wij van heel veel ouders steun ontvangen. Vaak rechtstreeks naar de leerkrachten en schooldirecteuren. Daar danken we jullie hartelijk voor. Want het werk dat zij verzetten in deze periode verdient alle waardering.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Yvonne Blijenburg
Directeur Praktijkcollege De Schakel

 

Media
  • gesloten