Update Schoolsluiting 2-4-2020


Datum 2 april 2020
Aan Ouders scholen van KOLOM
Onderwerp Update Schoolsluiting

Geachte ouders,

We zitten in de derde week van de schoolsluiting als gevolg van het Corona-virus. Deze week maakte de minister-president bekend dat de scholen tot zeker 28 april gesloten blijven. Dat betekent dat we op z’n vroegst donderdag 7 mei, na de meivakantie, de school weer kunnen openen. We hopen allemaal dat dit ook de situatie zal zijn.
Op dit moment werken alle collega´s van de scholen aan het in contact blijven met onze leerlingen en daar waar mogelijk onderwijs op afstand aan te bieden met behulp van digitale hulpmiddelen. Van u als ouders wordt veel gevraagd in het opvangen en begeleiden van de leerlingen, het is een klus die we samen moeten doen. We hebben veel waardering voor het vele ingewikkelde werk van onze docenten maar ook voor u als ouders die dit samen met ons doen.

Voor de leerlingen en voor ons is het belangrijkste om contact te hebben. Via mail, telefoon of classroom is er contact tussen mentoren en thuis. Veel gebeurt via devices ( zoals een computer, laptop of i-pad) die leerlingen thuis hebben. Mochten deze devices thuis onvoldoende aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat er met veel personen gebruik van moeten worden gemaakt, dan kan de school u daarbij helpen.

In sommige situaties is het mogelijk dat leerlingen in overleg met de mentor, trajectbegeleider of directeur op afgesproken momenten toch naar school komt. Dit kan als begeleiding in het thuiswerk thuis niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat ouders werken in vitale beroepen. Maar er kunnen ook andere belangrijke redenen zijn. Deze opvang is alleen op de vaste schooldagen. Op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en de meivakantie zijn alle scholen gesloten en is er ook geen opvang.

Zodra er definitief besloten is dat de scholen weer open gaan zullen we u berichten. Iedereen veel sterkte en gezondheid toegewenst. 

Met een hartelijke groet, 

Leendert-Jan Veldhuyzen 
College van Bestuur a.i.