Beste ouders / verzorgers

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren is bekend gemaakt dat het voortgezet onderwijs op zijn vroegst per 1 juni 2020 weer kan gaan starten. 
Deze datum is voor onze school een vrije dag, net als dinsdag 2 juni daarna. Voor onze school betekent dit dat wij in een aangepaste vorm op zijn vroegst op 3 juni 2020 weer gaan starten.

Dit betekent het volgende :
Het team van De Schakel gaat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei met elkaar aan de slag om te bespreken hoe we vanaf maandag 11 mei verder gaan met lesgeven op afstand. Ook bespreken wij welke aanpassingen we in het gebouw moeten doen om iedereen (leerlingen en personeel) op een veilige manier te kunnen ontvangen volgens de landelijke afspraken voor momenten dat wij wel leerlingen ontvangen. 
Op 7 mei starten alle mentoren de lessen op afstand weer op, met een online mentoruur vanaf 9.00 uur. Dit zal dus nog zo door gaan tot 3 juni! 
In die periode kunnen wij het rooster, het gebouw en het plein dan zodanig aanpassen dat we op 3 juni kunnen starten. Dat zal met een aangepast rooster zijn, waarover u na 20 mei weer door mij zal worden geïnformeerd.

In de bijlage vindt u een nieuw aangepast overzicht voor de Belangrijke dagen schooljaar 2019-2020.

Eindexamens
Dit jaar doen zo'n 26 leerlingen van onze school eindexamen. Omdat landelijk alle uitslagen op 4 juni bekend gemaakt worden, hebben wij besloten onze examens te verplaatsen naar dinsdag 2 en woensdag 3 juni zodat ook onze kandidaten op 4 juni weten of ze geslaagd zijn en hun diploma hebben behaald! Alle kandidaten ontvangen hier volgende maand een brief over.
Helaas kan i.v.m. het verbod op evenementen tot 1 september ons jaarlijks schoolverlatersfeest, zoals we dat gewend zijn, dit keer niet door gaan. Ik wens alle kandidaten heel veel succes met hun examen!

Tot slot
Mochten er vanaf nu dringende zaken zijn, dan kunt u, ook tijdens de meivakantie, op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de mentor. Waar nodig kan die extra hulp of zorg inschakelen via ons Zorgteam. 
Het is niet een meivakantie zoals we gewend zijn, ook de Ramadan die van start gaat zal anders verlopen dan gewoonlijk. Als we allemaal goed voor onszelf en elkaar zorgen zal ook dit ons lukken! 
Let op de afspraken over afstand en hygiëne, hoe beter we dat doen, hoe eerder we weer stapjes terug kunnen zetten naar ons gewone leven.

Het team van De Schakel en ik hopen iedereen vanaf 3 juni weer te kunnen begroeten!


Met vriendelijke groet,


Yvonne Blijenburg
Directeur Praktijkcollege De Schakel

Gewijzigd overzicht belangrijke dagen.
Wijziging d.d. 22-4-2020 datum gebeurtenis notities

v.a. donderdag 23-4-2020 t/m woensdag
6-5-2020 meivakantie alle leerlingen vrij

donderdag 7-5-2020 9-10 uur online les

vrijdag 8-5-2020 thuis werken alle leerlingen

vanaf maandag 11-5-2020 herstarten online thuis werken volgens rooster alle leerlingen

don+vrij 21-5 en 22-5-2020 Hemelvaartsdag alle leerlingen vrij

maandag 1-6-2020 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij

dinsdag 2-6-2020 studiedag alle leerlingen vrij

dinsdag 2 en woensdag 3-6-2020 eindexamens plus diploma uitreiking examenleerlingen (brief met uitnodiging volgt na de meivakantie)

dinsdag 9-6-2020 studiedag alle leerlingen vrij

dinsdag 16-6-2020 afscheidsavond schoolverlaters gaat definitief niet door

ma-vrij 22-6 t/m 26-6-2020 oudergesprekken IOP alle leerlingen en ouders op afspraak

woensdag 1-7-2020 les tot 13.00 uur en laatste stagedag eindfeest ‘s avonds gaat niet door

do+vrij 2-7 en 3-7-2020 studiedagen alle leerlingen vrij

v.a. maandag 6-7-2020 t/m 16-8-2020 zomervakantie alle leerlingen vrij