Start schooljaar omtrent Corona

Haarlem, 18-8-2020

Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,

Om het schooljaar goed te kunnen starten, hebben de medewerkers van De Schakel vandaag de schoolregels doorgenomen en waar nodig bekeken of er aanpassingen of aanvullingen nodig waren in verband met de Corona maatregelen.

We werken met onze 5 schoolregels :

-Kom op tijd en wees voorbereid
-Werk en laat anderen werken
-Behandel elkaar met respect
-Zorg samen voor een veilige en gezonde schoolomgeving
-Sluit de dag goed af

In verband met Corona betekent dit het volgende :

  Kom op tijd: de leerlingen komen om 8.25 uur op school en wachten op het plein.Om 8.30 gaan de deuren open en gaan de leerlingen naar binnen, daar reinigen ze hun handen met gel en daarna lopen ze rustig naar het lokaal voor hun mentortijd. Zo kunnen de docenten ook veilig naar hun werkplek gaan. Voor alle leerlingen geldt: Iedere keer als je binnenkomt in een lokaal was je je handen met water en zeep en daarna ga je op je plaats zitten.

2  Tijdens de lessen worden de leerkrachten beschermd door een spatscherm en een afgezette zone, zodat de leerlingen voldoende afstand tot de docent kunnen houden. Bij koken blijven mondkapjes voor docent en leerlingen verplicht. De school zorgt voor goede mondkapjes.

3   Aan het begin van de pauze kan iets worden gekocht in de kantine en houden de leerlingen hun pauze buiten op het plein. Deze aanpassing is nodig om het team van De Schakel voldoende ruimte te geven om veilig te kunnen pauzeren en toezicht te houden. Houd rekening met de beperkte verkoop!

4   Alle leerlingen gaan de school IN via de hoofdingang en de school UIT via de kantine.

5   Als de leerling een van de volgende klachten heeft, blijft de leerling thuis en laat zich testen:             verkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden en plotseling verlies van reuk of smaak.

Als de testuitslag negatief is mag de leerling weer op school komen. 

Is de testuitslag positief, dan volgt de leerling  de aanwijzingen van de GGD en is het heel belangrijk om dit direct telefonisch te melden aan de school.

6   Als de leerling op school een van deze klachten krijgt, neemt de school contact op met thuis en wordt de leerling zo snel mogelijk naar huis gestuurd.

7   Komt een leerling terug uit een oranje of rood (geworden) land of gebied, dan geldt vanaf dat moment een quarantaine van 14 dagen. Neem in zo’n geval contact op met de mentor. 

8   Is de leerling i.v.m. Corona maatregelen niet op school kan komen, dan wordt er in overleg een thuisprogramma aangeboden.

9   Voor de hygiëne is het belangrijk dat elke leerling zijn persoonlijke spullen alleen zelf gebruikt. Bijvoorbeeld sportkleding en pennen zijn NIET te leen op school. LET DUS GOED OP HET ROOSTER en wees goed voorbereid. Voorlopig kunnen de kluisjes nog niet worden gebruikt.

Als we deze maatregelen als ouders, leerlingen en team MET ELKAAR GOED uitvoeren, kunnen we met vertrouwen de lessen aanbieden.

Met vriendelijk groet,

Mw. Y. Blijenburg,
directeur.

Media
  • corona