Yasin Yildizhan, Pedagogisch Conciërge

 Brenda Emans, Leerlingen Administratie

 Yvonne Fictoor, interne stage begeleider