De heer Yasin Yildizhan, pedagogisch conciërge

 Mevrouw Brenda Emans, leerlingen administratie

 Mevrouw Yvonne Fictoor,  roostermaker