Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers. Zij vergadert over onderwerpen die bij de leerlingen leven en die ze vaak zelf aandragen. Ook wordt aan de leerlingenraad gevraagd wat zij van bepaalde vraagstukken vindt. De directeur is bij deze vergadering aanwezig. De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën en besluiten worden meegenomen in de team- en MR-vergadering.