Voor foto's van deze activiteiten: FB en INsta

Sportdag

Jaarlijks wordt er een aantal sportieve evenementen georganiseerd, waaronder twee sportdagen voor alle leerlingen.

Schoolkampen

Onze eerste en derde jaars leerlingen gaan een dag weg met de hele klas.
Voor de tweedeklassers en de leerlingen ouder dan 16 jaar wordt een schoolkamp georganiseerd. Het afgelopen schooljaar zijn de oudste leerlingen op een buitenlandse reis geweest naar Malaga.

Groepsvormende activiteiten

Een aantal momenten in het jaar wordt gebruikt om groepsvormend met de klassen bezig te zijn.
Hiervoor worden rondom de eerste schoolweek, de decembermaand en aan het eind van het schooljaar specifieke activiteiten georganiseerd, zoals een gezamenlijke maaltijd, bowlen, schaatsen, disco enzovoort.

Culturele activiteiten

Jaarlijks worden er culturele activiteiten georganiseerd voor leerlingen zoals theater, muziek, enzovoort. Deze activiteiten zijn geïntegreerd in het lesprogramma vrijetijdsbesteding.

Kennismakingsmoment voor nieuwe leerlingen

Aan het eind van het schooljaar wordt er een kennismakingsmoment georganiseerd. De leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe mentoren en klasgenoten.

Schoolverlatersavond

Tegen het eind van het schooljaar vindt op een avond het officiële afscheid van onze schoolverlaters plaats. Dit gebeurt op een feestelijke wijze met ouders, leerlingen, mentoren en andere personeelsleden. De leerlingen krijgen dan onder andere hun PRO-diploma of getuigschrift uitgereikt.

Terugkomavond

Minstens een keer in het schooljaar nadat de leerlingen De Schakel hebben verlaten nodigen de oud- mentoren de schoolverlaters uit op school om te horen waar zij na De Schakel terechtgekomen zijn en om hen tevens ervaringen uit te laten wisselen met elkaar.