PRO-DIPLOMA

Op De Schakel worden regionaal erkende Pro-diploma’s uitgereikt aan schoolverlaters. Leerlingen vullen een examendossier waarmee zij de ontwikkeling aantonen die zij hebben doorgemaakt tijdens hun carrière in het Praktijkonderwijs.
In juni worden er op De Schakel examengesprekken gehouden met de leerlingen bij wie het portfolio en dossier goedgekeurd is door de examencommissie.
Tijdens dit gesprek zal de leerling zijn ontwikkeling toelichten aan een docent/examinator van een andere praktijkschool uit onze regio. Dit gebeurt in bijzijn van de mentor van de leerling.