Resultaten

Schoolverlaters na één jaar Praktijkonderwijs

Leerlingen kunnen, als hun leervorderingen dat mogelijk maken, na één jaar Praktijkonderwijs doorstromen naar het VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). Dit geldt voor leerlingen met een IQ tussen de 75-80 en leerachterstanden op het niveau van het leerwegondersteunend onderwijs. Indien bij de leerling volgens deze testen in het eerste jaar de leerachterstanden aanzienlijk verkleind zijn en hij hier sociaal-emotioneel aan toe is, draagt De Schakel de leerling voor aan de TVO-commissie waar een definitieve beslissing met betrekking tot de mogelijkheid van opstroom genomen wordt.

Voorbereiding op de uitstroom
Op grond van de resultaten van de toetsmomenten en de ontwikkeling van de leerling wordt door de leerling met zijn mentor een bepaald traject uitgestippeld. Aan het einde daarvan krijgt de leerling tijdens het eindgesprek een advies met betrekking tot werk en eventueel een vervolgopleiding.
De schoolverlaters worden intensief begeleid bij het zoeken naar werk en bij het
aanmelden voor een vervolgopleiding.

Schoolverlaters na voltooiing van de opleiding
Afhankelijk van hun leerplicht en hun ontwikkeling hebben leerlingen, die na vier of vijf jaar De Schakel verlaten, de volgende mogelijkheden:

  1. Werken in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld supermarkt, tuincentrum, catering, bouwmarkt, zorgcentrum, etc.).
  2. Het volgen van een (aangepaste) opleiding aan een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) of specifieke vakopleiding. 
  3. Werken met begeleiding: job-coach, dagbesteding, perspectief. 


Behaalde branchecertificaten in 2016: 22
Er zijn 26 leerlingen van school gegaan met werk of met doorleren, van deze leerlingen hebben er 22 een branchecertificaat behaald, dit is 85 %. Dit is een mooi resultaat maar ons streven is dat elke leerling met minstens één certificaat van school gaat. Wij zijn hard op weg om dit te behalen. Samen met andere scholen in de regio zijn wij het aanbod aan het vergroten, zodat de komende jaren steeds meer – en uiteindelijk alle – leerlingen een passend certificaat kunnen behalen.

 

Jaartal 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal leerlingen 126 126 140 147 142
Aantal schoolverlaters 32 23 30 35 35
Waarvan % met werk 28% 22% 27% 20% 26%
Waarvan % verder leren 47% 74% 57% 43% 49%
Waarvan % begeleid werk 0% 4% 0% 0% 0%
Waarvan % verhuisd/ander onderwijs 25% 0% 16% 37% 25%