De groepsstage

Tijdens het derde leerjaar gaan de leerlingen onder leiding van een docent groepsstage lopen bij een bedrijf. Eén dag per week wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en langzaam wennen aan een werkvloer.

 Deze vorm van stage vindt plaats in een zogenoemde carrousel wat inhoudt dat de leerlingen na een aantal weken doordraaien naar een volgend bedrijf zodat zij zich breed kunnen oriënteren. De grootte van de groep is maximaal 8 leerlingen.