Interne stage

De interne stage maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma op De Schakel.  Het betreft voor elke leerling een periode van taken uitvoeren op diverse plekken in de school in de leerjaren voorafgaand aan de externe stage. De interne stage in het tweede leerjaar en loopt door tot en met het derde leerjaar.

De leerling draait tijdens die stage niet mee in het reguliere lesprogramma. Hij heeft dan een aangepast rooster en werkt aan zaken waarbij hij zelf de verantwoordelijkheid leert nemen voor het beheer van de kantine en facilitaire zaken, zoals bijvoorbeeld de was, de koffie, kantineverkoop en kopieerwerkzaamheden. Per leerling kan dit een verschillend programma betekenen.

We willen hier mee bereiken dat alle leerlingen hun doelen proberen te behalen op
het gebied van algemene arbeidsvaardigheden (bijv. samenwerken, opdrachten onthouden, taalgebruik, zelfstandigheid) die noodzakelijk zijn om later een goede stage te kunnen lopen.