Voorbereiding op stage en werk.

 

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Vanaf het eerste leerjaar worden de leerlingen voorbereid op het maken van een beroepskeuze in de toekomst. Zo maken zij kennis met bepaalde beroepen in de klas, maar gaan ook regelmatig een bezoek brengen aan verschillende bedrijven in de buurt. Op deze manier veronderstellen wij dat een goed beeld bij de leerlingen ontstaat wat werken inhoudt, waar interesses liggen en wat realistisch en/of haalbaar is. Belangrijk daarbij is het inzoomen op werknemersvaardigheden of competenties. Waaraan moet je voldoen om een baan te krijgen en te behouden?

Werkvormen die bij dit vak aan de orde komen, zijn onder andere: een interview afnemen met iemand die een baan heeft, filmpjes bekijken over verschillende beroepen, een presentatie geven over een bepaald beroep of over een stage, maar ook het maken van een C.V en het voeren van een sollicitatiegesprek met mensen uit het bedrijfsleven.

Als een leerlingen wil/ kan doorstromen naar een Entreeopleiding zal er aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die er zijn en aan welke eisen een leerlingen moet voldoen.

 

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) in het tweede leerjaar worden de leerlingen voorbereid op een groepsstage. Daaronder valt:

-    ontdekken van eigen identiteit

-    ontdekken van mogelijkheden en interesses

-    oriënteren op werk in het algemeen en beroepen in het bijzonder

Ook zal tijdens dit jaar een stagerijpheid onderzoek plaats vinden, het assessment. Aan de hand daarvan beoordeelt de mentor in overleg met de bouwcoördinator welke aspecten nog getraind moeten worden. 

Vanaf het eerste leerjaar voert de mentor coaching gesprekken met de leerlingen. Zodra de leerling interne stage gaat doen, zullen deze gesprekken ook gaan over de werknemersvaardigheden die de leerling al beheerst en welke er nog verder ontwikkeld moeten worden. Ook tijdens de groepsstage en individuele stage wordt een leerling hierop steeds beoordeeld en gecoacht.