Europees Sociaal Fonds

Praktijkcollege De Schakel profiteert al enige jaren van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Wij ontvangen extra financiële middelen om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Stagebegeleiding en branche-gerichte certificering krijgen hiermee een extra impuls.

Kolom - Noord > School > ESF