Centrum Jeugd en Gezin Coach (CJG-Coach)

Er zijn vanuit het CJG twee vaste contactpersonen aangewezen met wie De Schakel mee samen werkt. Er is een contactpersoon voor leerlingen onder de 15 jaar en één voor leerlingen boven de 15 jaar.
Een CJG- coach is een vorm van laagdrempelige hulpverlening.
In een eerste gesprek op school met ouders, leerling, CJG- coach en zorgcoördinator wordt de hulpvraag van de ouders of leerling opgesteld.
De CJG coach maakt dan in overleg met ouders een plan van aanpak en voert dit met hen uit. Het kan ook zijn dat er specifieke hulpverlening nodig is, dan helpt de CJG-coach met de verwijzing en de aanvraag. 


https://cjgkennemerland.nl/