Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers. Zij vergadert over onderwerpen die de leerlingen zelf inbrengen en belangrijk vinden voor de school. De directeur en een docent zijn bij deze vergadering aanwezig. Aan de leerlingenraad kan worden gevraagd wat zij van bepaalde vraagstukken vindt. De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën en besluiten worden meegenomen in de team- en MR-vergadering.