Assessment

Halverwege het tweede  leerjaar worden alle leerlingen onderzocht of ze stagerijp zijn door middel van een assessment.
Dat is een onderzoek waarbij praktische- en sociale-vaardigheden van de leerling beoordeeld worden. Een ander onderdeel is een beroepsinteressetest. Aan de hand hiervan wordt bekeken of een leerling groeps- of individuele-stage kan gaan lopen.