Assessment

Halverwege het tweede  leerjaar worden alle leerlingen onderzocht of ze stagerijp zijn door middel van een assessment.
Dat is een onderzoek waarbij praktische en socialevaardigheden van de leerling beoordeeld worden. Een ander onderdeel is een beroepsinteressetest. Aan de hand hiervan wordt bekeken of een leerling groeps- of individuele stage kan gaan lopen.