Uitstromen is mogelijk in veel verschillende branches. Bepalend daarbij is of de leerling goede kansen op de arbeidsmarkt heeft op zijn of haar niveau binnen die branche.