Leerlingenzorg
Om de leerlingen op De Schakel zo goed mogelijk te begeleiden, werkt het hele team van De Schakel samen om de doelen van de leerlingen te behalen. We werken vanuit educatief partnerschap, de samenwerkingsdriehoek Ouders, Leerling en
School is het uitgangspunt. 
Daarnaast hebben we nauw contact met externe partijen om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Mentorschap
De belangrijkste persoon binnen de school voor de leerling is de mentor.
De mentor is:
• het eerste aanspreekpunt voor de leerling;
• het contactpunt voor de ouders/verzorgers;
• de begeleider van de leerling van zijn/haar groep;
• verantwoordelijk voor de zorg die de leerlingen krijgen.
• De leerlingen kunnen met vragen, problemen en andere zaken bij hun mentor terecht.

Leerlingbegeleiding
Naast het ondersteunen van de leerkrachten bij de inhoud van de lessen hebben de zorgcoördinator en bouwcoördinatoren als taak het begeleiden van de mentoren en het coördineren van de speciale zorg voor leerlingen.