Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van Voortgezet Onderwijs en valt dan ook onder de Wet VO.
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen rechtstreeks op voor een plek op de arbeidsmarkt.

In kleine groepen krijgen leerlingen vier jaar les in basisvorming. Daarnaast trainen ze hun praktische vaardigheden om zich goed te kunnen redden in de maatschappij.

Praktijkonderwijsleerlingen leren vooral in de praktijk, bijvoorbeeld met stages bij bedrijven en organisaties.

Landelijk zijn er 170 scholen en het gaat om 25.000 leerlingen. Stichting Kolom telt bijna 900 praktijkonderwijsleerlingen, verdeeld over vijf scholen; vier in Amsterdam en één in Haarlem.