Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van Voortgezet Onderwijs en valt dan ook onder de Wet VO.
De algemene doelstellingen van het praktijkonderwijs zijn arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

 De Schakel heeft deze doelen als volgt geformuleerd en uitgewerkt:
 - leerlingen met leerachterstanden en/of problemen op sociaal/emotioneel gebied zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling
 - leerlingen motiveren om te leren, maar ook om zich te ontwikkelen in de omgang met elkaar
 - leerlingen kennis, vaardigheden en attitude bijbrengen die hun kans van slagen op de arbeidsmarkt vergroot. Waar mogelijk leerlingen bemiddelen naar werk of vervolgonderwijs
 - leerlingen krijgen, vergroten en behouden zelfvertrouwen doordat ze verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces in een betekenisvolle leeromgeving
 - leerlingen verlaten De Schakel met ten minste één branche-erkend certificaat of stromen door naar het ROC
- leerlingen die een aantoonbare ontwikkeling hebben doorgemaakt ontvangen het Praktijkschool diploma.