Wat bieden wij

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs en heeft als doel leerlingen optimaal voor te bereiden op de maatschappij. Elke leerling volgt een persoonlijk ontwikkelplan, dit gebeurt in kleine klassen. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Belangrijke aspecten binnen het onderwijsprogramma zijn leren, werken, zelfredzaamheid, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Over het algemeen duurt de opleiding vijf jaar.

Denk hierbij aan individueel theoretisch onderwijs, beroepspraktijkvorming zoals praktijkleren en begeleide stage, en ook zelfredzaamheidstraining met opdrachten zoals boodschappen doen, koken, klussen in huis en zelfstandig reizen. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijkheidsvorming, waardoor leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn en zelfverzekerder worden. De leerlingen krijgen les in kleinere klassen en worden zo goed mogelijk voorbereid op de maatschappij. Tot slot omvat het programma arbeidsvaardigheidstraining, waarbij competenties en vaardigheden worden aangeleerd die essentieel zijn om een goede werknemer te zijn.

Presentis

Bij ons op school gebruiken we Presentis. Dat is een digitaal systeem waar jij de baas bent. Samen met de mentor kijken we naar wat je weet en kunt.

Theorie

Op onze school leer je veel verschillende dingen waar je goed in kunt zijn. Naast praktijkvakken vinden we het ook belangrijk dat je theorielessen krijgt. Dat is belangrijk voor later en het helpt ook bij de praktijkvakken. We besteden aandacht aan Nederlands, rekenen, burgerschap en aan het werken met de computer. Ook hebben we Engels, leefstijl en wereldoriëntatie. Onze leraren, die vaak ook je mentor zijn, geven die lessen met veel enthousiasme. Zo zorgen we ervoor dat je niet alleen praktische dingen leert, maar ook een goede basis aan kennis krijgt.

Praktijk

Bij ons op school ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In het eerste en tweede jaar doe je praktijkvakken in alles wat we op school hebben. We hebben vier richtingen: Consumptief, Zorg en Welzijn, Techniek, en Handel en logistiek. Aan het eind van het tweede jaar kies je twee richtingen. In het derde jaar krijg je lessen in die twee richtingen.

Aan het eind van het derde jaar weet je nog beter wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je kiest dan definitief één richting. In het vierde en vijfde jaar krijg je praktijklessen en loop je stage in die richting.