Wie zijn wij

We hebben als doel om leerlingen te motiveren om te leren, maar ook om zich te ontwikkelen in de omgang met elkaar. Dit doen we door de leerlingen  kennis, vaardigheden en gedrag bij te brengen die hun kans van slagen op de arbeidsmarkt vergroot.

Contact opnemen kan via: deschakel@kolom.net
De directie bestaat uit een directeur en adjunt-directeur.

Directeur
Dhr. W. Vreeke
w.vreeke@kolom.net

Adjunt-directeur
Mw. C.Kors
c.kors@kolom.net

Team

Ons team bestaat uit een dertigtal medewerkers, een gezonde mix van echte vakdocenten en theoriedocenten. De theorie docenten zijn vaak de mentoren van de klassen.

Het ondersteuningsteam heeft drie leden die zich inzetten voor de ondersteuning van de leerlingen en het eigen personeel.

Medezeggenschapsraad

Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR), ouders en docenten vormen samen de MR. De MR praat over verschillende zaken die met school te maken hebben, zoals de besteding van gelden of beleidszaken over het onderwijs. Één keer per jaar brengt de MR een schriftelijk verslag uit van alles wat er is besproken. Contact opnemen kan via mr@schakel.kolom.net.

Schoolgids