Leerroute

Voor elke leerling wordt aan het begin op De Schakel een startdocument gemaakt. Hierin wordt alle informatie over de leerling opgeschreven. In dit startdocument staan o.a. ook de ondersteuningsbehoeften en de verwachte uitstroom van de leerling. Uit dit startdocument komt een Individueel ontwikkelingsperspectiefplan (IOP). Hierin beschrijft de mentor in samenspraak met de ouders en leerling de leerdoelen en leerroute die de leerling volgt. Het plan van de leerling wordt drie keer per jaar

besproken met de ouders en de leerling en elke keer bijgesteld. Hierdoor wordt het geboden onderwijs aangepast aan het niveau en de wensen van de leerling.

Afhankelijk van hun leerplicht en hun ontwikkeling hebben leerlingen, die na vier of vijf jaar De Schakel verlaten, de volgende mogelijkheden om te doen na hun eindexamen

 

1.   Werken in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld supermarkt, tuincentrum, catering, bouwmarkt, zorgcentrum etc.) 

2.   Het volgen van een (aangepaste) opleiding aan een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) of specifieke vakopleiding. Dit kan niveau 1 of 2 zijn.

3.   Werken met begeleiding: job-coach, dagbesteding, Perspectief