De stage


Stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Door de stage wordt een geleidelijke overgang bevorderd van de schoolse activiteiten naar de activiteiten in een werksituatie. Door de stage wordt het vinden van werk ondersteund en gestimuleerd. Daarnaast bevordert een stage de zelfstandigheid.

In het tweede leerjaar zullen er intern stage (voorbereidende) activiteiten en bedrijvenbezoeken plaatsvinden. Aan de hand daarvan bespreekt de mentor  met de leerling welke vaardigheden nog geoefend moeten worden.

De externe stage begint in het derde leerjaar. Dit is een groepsstage. In de bovenbouw gaat de individuele stage van start.

Het traject richting vervolgopleiding of arbeid wordt ingezet zodra een leerling hieraan toe is. Het praktijkvak dat op school wordt gevolgd (profielvak) is gekoppeld aan de uitstroomrichting waarin stage wordt gelopen.

Voor meer informatie over de stage kunt u vragen naar het stage-informatieboekje.

Afbeelding: Onze jaarlijkse stagemarkt. Hier komen diverse stage bedrijven en stagiaires voorlichting en uitleg geven over hun bedrijf. Zo kunnen onze onderbouw leerlingen goed oriënteren welke richting ze in de bovenbouw willen gaan volgen.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.